لباسکار (لباس کار) دو تیکه کاپشن ، شلوار در انواع رنگ های مناسب لباس کار تایید شده و پارچه های منطبق با استاندارد 70 درصد پنبه 30 درصد پلی استر در وزن های 240 گرم الی 360 گرم در تراکم های مختلف برای مناطق مختلف آب و هوایی مختلف در کشور