انواع اورکت های اداری و ستادی و اسپرت (لباس کار و یونیفرم اداری) با طراحی های نوین و مهندسی و موجود در پارچه های شمعی و قابل ارائه و تولید در تمامی مدل ها و دوخت های تمام صنعتی