تولید انواع لباس کار (لباسکار) اعم از شلوار های اداری و اسپرت دوخته شده از پارچه های فاستونی، فیلافیل و کتان در طراحی های مهندسی و اداری